Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse

9 LYD OG LYDDEMPING I VENTILASJONSANLEGG

9.1 Lydkrav i ventilasjonsanlegg

9.1.1 Lydkrav i boliger

9.1.2 Lydkrav på kontorer

9.1.3 Lydens veier

9.2 Hva er lyd?

9.2.1 Frekvens

9.2.2 Lydstyrke i lydeffekt og lydtrykk

9.2.3 Logaritmisk skala og summering av lyd

9.2.4 Tilpasning til vår hørsel, A-filter

9.2.4.1 A-, C- og Z-filter

9.2.4.2 RC-kurver

9.3 Lydutbredelse innendørs

9.3.1 Retningsfaktor

9.3.2 Absorpsjonsfaktor

9.3.3 Etterklangstid

9.3.4 Romkonstant og romdempning

9.3.4.1 Lydtrykknivå i store udempede rom

9.3.4.2 Lydtrykknivå i dempede rom

9.4 Lydutbredelse utendørs

9.4.1 Lydskjerm

9.5 Lyddempning i ventilasjonsanlegget

9.5.1 Lyddempere

9.5.1.1 Absorpsjonslyddemper

9.5.1.2 Aktiv lyddemper

9.5.2 Dempning i kanalens ende

9.5.2.1 Dempning ved enderefleksjon

9.5.2.2 Egendempning i ventil

9.5.3 Dempning i kanalnettet

9.5.3.1 Dempning i rette kanaler uten innvendig isolasjon

9.5.3.2 Dempning i rette kanaler med innvendig isolasjon

9.5.3.3 Lyddempning i avgreining

9.5.3.4 Dempning i bend

9.5.3.5 Dempning i kammer

9.5.3.6 Dempning i andre ventilasjonskomponenter

9.6 Lydgenerering i ventilasjonsanlegget

9.6.1 Lydgenerering i rett kanal

9.6.2 Lydgenerering i bend og avgreining

9.6.3 Lydgenerering i lyddemper

9.7 Lyddokumentasjon for ventilasjonskomponenter

9.7.1 Lyddokumentasjon for ventiler

9.7.2 Lyddokumentasjon for spjeld

9.7.3 Lyddokumentasjon for vifter og aggregater

9.7.4 Lyddokumentasjon for kjølemaskin

9.8 Lydberegning

9.9 Lydoverføring

9.9.1 Lydreduksjonstall

9.9.2 Lydoverføring gjennom veggen

9.9.3 Flankeoverføring

9.9.3.1 Lydoverføring gjennom kanaler uten åpninger

9.9.4 Lekkasje

9.9.5 Lydoverføring gjennom kanalnettet

9.9.6 Lydoverføring med overluftsventil

9.10 Lydmålinger

9.10.1 Lydmålinger innendørs

9.10.2 Lydmålinger utendørs

9.11 Vibrasjoner

9.11.1 Krav til vibrasjoner

9.11.2 Den forstyrrende kraft

9.11.3 Vibrasjonsdempning

9.12 Feilsøking

9.12.1 Innledende målinger

9.12.2 Lydproblemer

9.12.3 Vibrasjonsproblemer

10 ENERGIBRUK TIL VIFTEDRIFT, OPPVARMING OG KJØLING

10.1 Myndighetskrav til energibruk

10.1.1 NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse

10.1.2 Netto energibehov og levert energi

10.1.3 Energimerking og energivurdering

10.1.3.1 Energimerking

10.1.3.2 Energikarakter

10.1.3.3 Oppvarmingskarakter

10.1.4 Energivurdering

10.2 Energi til viftedrift

10.2.1 Proporsjonallovene

10.2.2 Viftens arbeidspunkt og anleggslinje

10.2.2.1 Endring i luftmengde og trykk

10.2.2.2 Anleggslinje med trykkregulering

10.2.3 SFP-verdi

10.2.3.1 Ulike SFP-verdier som skal dokumenteres

10.3 Energi til oppvarming

10.3.1 Graddager og Graddagsmetoden

10.3.2 Varighetsdiagrammer

10.3.2.1 Energibehov til oppvarming uten varmegjenvinner

10.3.2.2 Energibehov til oppvarming med varmegjenvinner

10.3.2.3 Fuktvarighetsdiagram

10.4 Energi til kjøling

10.4.1 Entalpivarighetsdiagram

10.4.2 Kjølegjenvinning

10.5 Effektvarighetsdiagram

10.6 LCC – Livssykluskostnad

10.6.1 Nåverdi

10.6.2 Årskostnadsmetoden

10.6.3 Internrente

10.6.4 Tilbakebetalingstid (Pay-back metoden)

10.7 Kontroll av energibruk

10.7.1 ET-kurve

10.7.2 Graddager

10.7.3 Middeltemperaturer

10.7.4 Dynamisk beregning, avansert metode

11 BEHOVSSTYRT VENTILASJON

11.1 En introduksjon

11.1.1 Behovsstyrt og brukerstyrt ventilasjon

11.1.2 Reservekapasitet

11.1.3 Fallgruver og vanlige feil

11.1.4 Full luftmengde ved brann

11.2 Energibesparelse med behovsstyrt ventilasjon

11.2.1 Samtidighet

11.2.2 Besparelse på vifteenergi

11.2.3 Besparelse på energi til ettervarme

11.2.4 Besparelse i romoppvarming

11.3 Komponenter i kanalnettet

11.3.1 DCV-spjeld

11.3.1.1 Innstilling av luftmengde

11.3.1.2 Avstand til forstyrrelser

11.3.1.3 Master/slavekobling sammenlignet med parallellkobling

11.3.2 DCV-ventil (aktiv tilluftsventil)

11.3.3 Selvvirkende mekaniske CAV-spjeld

11.3.4 Spjeld med aktuator

11.3.5 Trykkregulert sone

11.4 Måleparameter i rommet

11.4.1 Plassering av sensorer

11.4.1.1 Sensorplassering ved fortrengningsventilasjon

11.4.1.2 Sensorplassering ved omrøringsventilasjon

11.4.2 Bevegelsesdetektor

11.4.3 Temperatursensor

11.4.4 CO2- og temperatursensor

11.5 Valg av automatiseringsprinsipp

11.5.1 Lokalt regulert anlegg

11.5.2 Sentralt regulert anlegg

11.5.2.1 Administrasjonsnivået (SD-anlegg)

11.5.2.2 Automatiseringsnivået

11.5.2.3 Feltnivå

11.5.2.4 Distribuert intelligens

11.6 Valg av reguleringsprinsipp for vifter

11.6.1 Trykkregulert anlegg

11.6.1.1 Statisk trykkføler nær aggregatet

11.6.1.2 Statisk trykkføler i kanalnettet

11.6.1.3 Trykkregulering med sonespjeld

11.6.2 Optimalt regulert anlegg

11.6.2.1 Regulering av vifteturtall basert på spjeldvinkel

11.6.2.2 Spjeldvinkelregulering med sonespjeld

11.6.2.3 Optimalisering via trykkpunktjustering

11.6.2.4 Aktive tilluftsventiler

11.6.3 Blande variable og konstante soner på samme kanalnett

11.6.3.1 Trykkregulert anlegg, og luften forsynes fra trykkregulert kanal

11.6.3.2 Selvvirkende mekaniske CAV-spjeld til konstant-rom

11.6.3.3 Trykkregulering av sonen

11.7 Prosjekteringsunderlag og dokumentasjon

11.7.1 Funksjonsbeskrivelse

11.7.2 Romskjema/TAG-liste med luftmengder

11.7.3 Topologiskjema

11.8 Oppstart, funksjonstest og belastningstest

11.8.1 Oppstart av et trykkregulert anlegg

11.8.1.1 Trykkregulert anlegg/sone uten optimaliseringsfunksjon

11.8.1.2 Trykkregulert anlegg/sone med DCV-spjeld og reguleringsspjeld

11.8.2 Belastningstest

11.8.2.1 Maksimal samtidighet for bygget

11.8.2.2 Minimum luftmengde i bygningen

11.8.2.3 Hvordan endre innstilt luftmengde

11.8.2.4 Kontrollmåling av luftmengde

11.8.2.5 Stikkprøve ved tredjepartskontroll

12 KANALER

12.1 Tetthet

12.2 Spirokanaler

12.3 Rektangulære kanaler

12.3.1 Skjøting av rektangulære kanaler

12.4 Trykktap

12.4.1 Trykktap i kanaler

12.4.2 Trykktap over komponenter

12.4.3 Anleggskarakteristikk

12.4.4 Viftekarakteristikk og driftspunkt

12.5 Materialkrav

12.6 Renhet

12.6.1 Kontroll av renhet

12.6.1.1 Gravimetrisk måling

12.6.1.2 Filmtykkelse

12.6.1.3 Optisk måling

12.6.2 Rengjøring av kanaler

12.6.2.1 Manuelle metoder (støvsuging og avtørking)

12.6.2.2 Roterende børster

12.6.2.3 Trykkluft

12.6.2.4 Tørris

12.7 Oppheng

12.8 Merking

12.9 Planlegging av kanalsystemet

12.10 Kanaldimensjonering av CAV-anlegg

12.10.1 Tilluftskanaler

12.10.1.1 Bahco´s 1/3-dels metode

12.10.1.2 Hastighetsmetoden

12.10.1.3 Konstant trykkfallsmetoden

12.10.1.4 Statisk trykkgjenvinningsmetoden

12.10.1.5 Konstant dimensjon

12.10.2 Avtrekkskanaler

12.11 Kanaldimensjonering av behovsstyrte anlegg

13 BRANNSIKRING AV VENTILASJONSANLEGG

13.1 Brannmotstand og overflatekrav

13.1.1 Overflater

13.2 Brannsikkerhetsstrategi

13.3 Lover og forskrifter

13.3.1 Brannskillets brannmotstand

13.3.1.1 Risikoklasse

13.3.1.2 Brannklasse

13.3.2 Brannseksjoner

13.3.3 Brannceller

13.3.4 Krav til tekniske installasjoner

13.4 Ventilasjon stoppet under brann, «steng-inne-strategi»

13.4.1 Krav til brannspjeld

13.4.1.1 Montasje av brannspjeld

13.4.2 Styring av aggregat

13.5 Ventilasjon i drift under brann, «trekk-ut-strategi»

13.5.1 Tilgjengelig rømningstid ved brann

13.5.2 Temperaturkrav

13.5.2.1 Standard brannkurve, ISO 834

13.5.3 Sikring av kanalnettet

13.5.3.1 Nødvendig trykk i kanalnettet

13.5.3.2 Brannisolasjon

13.5.4 Sikring av ventilasjonsaggregatet, luftinntak og luftavkast

13.5.4.1 Full luftmengde

13.5.4.2 Omluft må stenge

13.5.4.3 Sikker strømtilførsel

13.5.4.4 Temperaturkrav til vifte

13.5.4.5 Bypass

13.5.4.6 Styring av ventilasjonsaggregat

13.5.4.7 Luftinntak og luftavkast

13.5.5 Automatisk slokkeanlegg (sprinkling)

13.5.5.1 Automatisk slokkeanlegg og krav til brannisolasjon

13.5.5.2 Automatisk slokkeanlegg og temperaturkrav til avtrekksvifte

13.5.5.3 Automatisk slokkeanlegg og krav til bypass

13.5.5.4 Automatisk slokkeanlegg og øvrige krav

13.6 Brannisolering av kanal fra kjøkkenavtrekk

13.7 Kombinert løsning, steng-inne og trekk-ut

13.8 Røykventilasjon

13.8.1 Røykventilasjon av garasjeanlegg

13.8.2 Røykventilering av heissjakt og installasjonssjakt

13.8.3 Røykventilasjon av trapperom

13.8.3.1 Termisk røykevakuering

13.8.3.2 Trykksetting av trapperom

13.8.4 Røykventilasjon av overbygde gårder og gater

13.8.4.1 Dimensjonerende brannareal og røykgasstemperatur

13.8.4.2 Termisk røykventilasjon av overbygde gårder og gater

13.8.4.3 Mekanisk røykventilasjon av overbygde gårder og gater

14 INNREGULERING OG OVERLEVERING AV ANLEGG

14.1 Innregulering

14.1.1 Manuelle metoder

14.1.1.1 Proporsjonalmetoden

14.1.1.2 Forinnstillingsmetoden

14.1.1.3 Innreguleringsskjema

14.1.2 Automatiske metoder

14.1.2.1 Selvvirkende mekaniske CAV-spjeld (konstantvolumregulatorer)

14.1.2.2 Konstant trykkregulatorer

14.1.2.3 Trykkuavhengige volumregulatorer (DCV-spjeld)

14.1.2.4 Ventil for behovsstyring av luftmengdene (DCV-ventil)

14.1.2.5 Oppstart, funksjonstest og belastningstest av behovsstyrt anlegg

14.2 Måleavvik

14.2.1 Grove feil

14.2.2 Systematiske feil

14.2.3 Tilfeldige feil

14.2.3.1 Instrumentfeil

14.2.3.2 Metodefeil

14.2.3.3 Avlesningsfeil

14.2.4 Sammensatte feil

14.3 Måleutstyr

14.3.1 Manometer

14.3.2 Prandtlrør

14.3.3 Hetetrådsanemometer

14.3.4 Vingehjulsanemometer

14.3.5 Kalibrering

14.4 Måling av luftmengder

14.4.1 Måling av luftmengde i kanal (metodegruppe A)

14.4.1.1 Punktvis hastighetsmåling med prandtlrør (A 1)

14.4.1.2 Punktvis hastighetsmåling med hetetrådsanemometer (A 3)

14.4.1.3 Sporgassmåling (A 4)

14.4.1.4 Måling av luftmengde i viftekon (A 6)

14.4.2 Måling av luftmengde på avtrekksventiler og rister (metodegruppe B)

14.4.2.1 Trykkfallsmåling med sonde (B 21)

14.4.2.2 Måling med vingehjulsanemometer på rektangulære rister (B 5)

14.4.3 Måling av luftmengder i tilluftsventiler (metodegruppe C)

14.4.3.1 Måling av referansetrykk (C 1)

14.4.3.2 Måletrakt (C 2)

14.4.3.3 Posemetoden (C 22)

14.5 Elektrisk forbruk, SFP-verdi

14.5.1 Måling av strømforbruk til vifte

14.5.1.1 Effektmåling med måleinstrument.

14.5.1.2 Effektmåling i frekvensomformer

14.5.2 Total luftmengde

14.6 Andre målinger

14.6.1 Lekkasjemålinger

14.6.2 Temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner

14.7 Overlevering, nødvendig dokumentasjon

14.7.1 Ferdig-melding

14.7.2 Igangkjøringsrapport og innreguleringsrapport, protokoll

14.7.3 Drifts- og vedlikeholdsinstruks

14.8 Overlevering

14.8.1 Forutsetning for overtakelse

14.8.2 Overtakelse i henhold til NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

14.9 Prøvedrift

Stikkordregister

Kildehenvisning

Powered by Labrador CMS